ពត៌មានជាតិទូទៅ
សិក្ខាសាលាស្តីពី “ពិពិធភាពនៃភាសាខ្មែរ”

: admin   : September 15, 2016 8:27 am


2

គណៈអធិបតី និងសមាជិក សមាជិកាទាំងអស់គោរពភ្លេងជាតិ

 

4

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សន ពៅ អគ្គលេខាធិការនៃ ក.ជ.ភ.ខ អានរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីលទ្ធផលរបស់ ក.ជ.ភ.ខ

 

5

6

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សំណព្វ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា

 

9

14

10

ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ពិពិធភាពនៃភាសាខ្មែរ”

 

11

3

សមាជិក សមាជិកាដែលនិមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា

 

15

គណៈអធិបតី និងសមាជិក សមាជិកា អង្គសិក្ខាសាលាថតរូបអនុស្សាវរីយ

 

16

ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន


អត្ថបទស្រដៀងនេះដែរ


ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់